Výlety na pevninu

Loď kotví v průběhu plavby v přístavech na své trase. Během zastávky lodě máte možnost vystoupit a prohlédnout si přístav a blízké okolí. Kromě individální návštěvy přístavu máte také možnost zakoupit si přímo na palubě lodi organizovaný výlet - "shore excursion". Výlety se kupují buď osobně u přepážky Excursion Desk nebo u terminálů umístěných na chodbě lodi či prostřednictvím interaktivní televize přímo z vaší kajuty. 
Výlety jsou vždy doprovázeny místním průvodcem, který je najatý společností. Průvodce provede výklad a poté vás podle programu a náplně výletu zavede k příslušným památkám. Případné reklamace výletu je třeba uplatnit ihned a přímo na lodi. Již při rezervaci si zjistěte, v jakých jazycích bude výlet provázen, vždy bývá k dispozici angličtina, němčina, ve Středomoří také italština či španělština, francouzština. Podrobné informace k výletům, jejich program, délku i cenu vám lodní společnost sdělí při nalodění nebo v průběhu plavby. V některých oblastech se také nabízejí různé sportovní aktivity: šnorchlování, jízda na koni, cyklistika.
Po objednání výletu pečlivě sledujte místo a hodinu srazu (obvykle to je uvedeno v palubních novinách) a vždy se dostavte s určitým časovým předstihem. 
Platba za výlety probíhá prostřednictvím palubního konta. Celková suma za výlety vám tedy bude napočítána na vaše palubní konto. Kontrolu můžete provést prostřednictvím interaktivní televize nebo na výpisu na konci plavby. 

Organizované výlety bývají poměrně drahé a tak se vyplatí zjistit si, jaké památky lze v přístavu a jeho okolí navštívit, a vyrazit tak za poznáním na vlastní pěst. Některá místa jsou však individuálně hůře dostupná a tak je účast na organizovaném výletě výhodou (Vesuv, Řím, Petrodvorce apod.).

Při individuálním opuštění lodi nejsou vyžadována víze, neboť zastávka lodi je v režimu "tranzit" V některých přístavech jsou však navzdory tomu víza vyžadována. Jedná se například o Rusko, SAE, Libyi. Informujte se tedy při zakoupení plavby. Pokud je požadovaná turistická karta, poskytne vám ji lodní společnost a o případný poplatek zatíží vaše palubní konto